Etiketter

Försökte mig på frihand idag, och misslyckades fatalt, visar ändå men viss övning krävs från min sida.

Tried freehand painting today, and failed miserably, will show anyway, but I’m in need of some exercise

20120213-000743.jpg

Det är meningen att det ska likna noter
It’s supposed to look like musicnotes…….

Annonser